Çözümlerimiz - EX-PROOF TARTIM SİSTEMLERİ

 

EXPROOF ;

Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemler (ATEX) Talimatı 94/9/EC. ATEX Kelimesi Fransızca "ATmosphere EXposible" kelimelerinin ilk heceleri kullanılarak meydana getirilmiş olup ex-proof ekipmanlara uygulanacak teknik zorunluluklar gibi yeni yaklaşımları içeren bir talimattır ve 1 Temmuz 2003'den tarihinden itibaren zorunluluk haline gelmiştir.

ATEX talimatı, şaşırtıcı bir şekilde denizaşırı sabit platformlar, petrokimya tesisleri maden ocakları ve potansiyel patlayıcı ortamların bulunduğu diğer alanları da içeren çok geniş bir yelpazeye yayılmış ekipmanların kullanımını kapsar.

Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan Ex-Proof  Elektronik  Ekipmanlar Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?
Alevlenebilir kimyasallar ve petrol ürünlerinin (örneğin metan, alkol, asetilen, doğalgaz...) üretim, işletme, ulaştırma ve depolanmasında ortaya çıkabilecek gaz ve buhar kaçaklarının, atmosferin oksijeniyle birleşmesiyle, patlayıcı bir konsantrasyonu oluşturması kaçınılmazdır. Böylesi bir durumda  elektrik enerjisinden doğabilecek, elektrik arkı, statik elektrik ya da aşırı yüzey sıcaklığı, mal ve can güvenliğini  tehlikeye sokacak bir patlamaya yol açabilmektedir. Söz konusu tehlikeli ortamlarda kullanılan elektronik ekipmanlarının yapımı ve kullanımı normal sahalardaki uygulamalardan büyük farklılıklar göstermektedir. Bu tür malzemeler, konu ile ilgilenen meslek çevrelerince Ex-Proof (Alev sızdırmaz) elektrik malzemeleri olarak isimlendirilir. 

Patlamaya karşı korumanın (EXPLOSION PROTECTION) fiziksel ilkeleri ;

 Patlama yanabilir bir maddenin oksijenle ani bir biçimde kimyasal bir reaksiyona girmesi sonucu yüksek miktarda enerjinin açığa çıkmasıdır. Yanabilir maddeler gaz, buhar, duman ve toz halinde bulunabilirler. Ateş veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi zorunludur. Bu üç unsurdan biri devre dışı bırakılırsa, patlama tehlikesi ortadan kalkar.

1) Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı yanıcı gaz, buhar veya toz. 

2) Hava (Oksijen)

3) Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım yada bir ateşleme kaynağı

Bir atmosfer, eğer insan yaşamı veya çevre için bir tehlike varsa, tehlikeli ya da patlayıcı olarak tanımlanır.

 

Patlayıcı Atmosferin Mevcudiyeti

Potansiyel Ateşleyici Kaynak Şu Durumda Yok

Sertifikasyon
Talimatı

94/9/EC’ye Göre Ekipman Kategorisi

Zone 0
Zone 20

sürekli veya
uzun süreli veya sıklıkla

normal çalışma ve
bir korumanın ortadan kalkması veya
iki bağımsız hata

Evet

Kategori 1

Zone 1
Zone 21

bazan ve düzensiz

normal operasyon
ve sık meydana gelen arızalar

Evet

Kategori 2

Zone 2
Zone 22

oluşması beklenmeyen ve
yalnızca kısa bir süre için

normal operasyon

Hayır
(üreticininin deklarasyonu)

Kategori 3

*** EX-PROOF ÜRÜN DETAYLARI İÇİN PDF DOSYASINA TIKLAYINIZ...

 

facebook
twitter
google
blogger
Copyright © 2015 Bfm | All rights reserved.